DHB-Pokal, Frauen logo Handball, DHB-Pokal, Frauen